Přejít k obsahuPřejít k hlavnímu menu

Slovník pojmů

 • Backend
  Ta část rozhraní, do kterého má přístup pouze majitel nebo administrátor dané aplikace. Může se jednat například o redakční systém webové stránky či administraci internetového obchodu.
 • Backup
  Zálohování dat. Backup je vhodné nastavit tak, aby probíhal automaticky, a to nejlépe pravidelně a co možná nejčastěji.
 • Bijk
  Bijk je monitoring zátěže serverů vyvinut naší společností. Bijk je dimenzován pro všechny unixové operační systémy.
 • CDN
  Síť pro doručování obsahu (anglicky content delivery network) představuje síť vzájemně propojených počítačů, díky které je možné z pohledu uživatele docílit lepší dostupnosti obsahu a rychlejšího načítání dat.
 • CentOS
  Volně dostupná linuxová distribuce, která je založena na Red Hat Enterprise Linuxu.
 • Core boost frekvence
  Technologie sloužící pro navýšení frekvence a tím pádem také výkonu u procesorů s více jádry.
 • CPU
  Centrální procesorová jednotka (anglicky central processing unit) je základní elektronickou součástkou počítače. Vykonává strojové funkce, ve zkratce představuje mozek počítače.
 • Cron
  Softwarové řešení, které v operačních systémech slouží ke spouštění požadovaných úloh na pozadí běžících aplikací.
 • DDoS
  Útok distributed denial of service (DDoS) je založen na přehlcení cílové služby (například webové stránky) velký množstvím požadavků. Služba se kvůli tomu může zpomalit, případně stát zcela nedostupná.
 • Debian
  Operační systém a jedna z nejstarších vyvíjených distribucí GNU/Linuxu. Mezi systémy založené na Debianu patří například Ubuntu a jeho deriváty.
 • Dlouhá packa
  Dlouhá packa slouží na jednoduchou vzdálenou obsluhu a správu serveru i v případě, kdy na serveru neběží operační systém. Dlouhá packa umožní zákazníkovi přístup na server z domova či jakéhokoliv místa na světě přes webový prohlížeč bez nutnosti fyzické přítomnosti u serveru.
 • DNS
  Domain Name System je hierarchický systém doménových jmen, jehož funkcí jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres. Vedení DNS do určitého rozsahu je součástí všech námi poskytovaných služeb.
 • Firewall
  Kontrolní bod, který má za úkol řídit a zabezpečovovat síťový provoz mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení.
 • FTP
  FTP (anglicky File Transfer Protocol) představuje protokol sloužící pro přenos souborů mezi počítači prostřednictvím počítačové sítě.
 • Gbps
  Zkratka pro gigabit za sekundu, jednotku přenosové rychlosti dat.
 • Housing
  Housing znamená pronájem prostoru pro zákazníkův server, přičemž zákazník je majitelem serveru. Pronajímatel prostoru pro umístění serveru zajistí veškeré technické podmínky pro fungování serveru a připojení do sítě internet. Zákazník je mimo jiné zodpovědný za servis hardwaru a administraci operačního systému.
 • HW servis
  Představuje údržbu a opravy hardwaru, výměnu vadných součástek a garanci bezproblémového odstranění poruchy u Managed a Dedikovaných serverů.
 • IMAP
  Internetový protokol IMAP (Internet Message Access Protocol) se používá pro vzdálený přístup k e-mailové schránce prostřednictvím e-mailového klienta.
 • IP adresa
  Unikátní označení serveru v síti internet.
 • ISP provider
  Internet service provider je poskytovatel internetového připojení. Jedná se o firmu nebo organizaci, která zprostředkovává přístup do Internetu, tj. poskytuje telekomunikační služby většinou pro koncové uživatele.
 • Kernel
  Jádro operačního systému, které má na starost přidělování paměti a času procesoru (či procesorů) programům a další funkce týkající se kontroly celého počítače.
 • Linux
  Operační systém v open source provedení, který je využíván jako prostředí na majoritním množství serverů.
 • Ližiny
  Jsou postranní úchytné součástky, které umožňují montáž serverů v U provedení do racku. Je používáno také označení kolejnice.
 • LVM
  Řízení logických disků (anglicky Logical Volume Management ) je metoda správy diskového prostoru.
 • MAC adresa
  Media Access Control (MAC adresa) je jednoznačný identifikátor síťového zařízení.
 • Mailhosting
  Služba, která umožní zřídit elektronickou poštu u zákaznických domén.
 • Managed backup
  Je náš název pro asistované zálohování zákaznických dat a databází. Služba je součástí Managed serverů a lze ji přiobjednat i k dalším produktům.
 • Managed cluster
  Cluster predstavuje zapojenie viacero serverov do skupiny s Internetovou sieťou, ktoré je vhodné pre náročné aplikácie s požiadavkou škálovania výkonu.
 • Moudré očko
  Moudré očko je nástroj, který sleduje datový tok mezi serverem a internetem. Každý zákazník získá statistiky datového toku v rámci ČR, SK i zahraničí.
 • MySQL
  Jedná se o open source relační databázi typu DBMS (database managment system). Založena je na deklarativním programovacím jazyku SQL (Structured Query Language).
 • POP3
  Třetí verze internetového protokolu POP (Post Office Protocol). Používá se pro stahování e-mailových zpráv ze vzdáleného serveru.
 • Pronájem serveru
  Služba zahrnuje pronájem vybraného HW, umístění serveru v našem datacentru, dodávku kvalitní konektivity a služby, které jsou samozřejmostí jako např. nonstop technická podpora, restarty, rychlé opravy HW atd. V případě zájmu je možné službu poskytovat včetně kompletní administrace serveru.
 • Rack
  Česky také rozvaděč, je název pro kolokační skříň, do které jsou umisťovány zákaznické servery.
 • RAID
  RAID prezentuje způsob práce se dvěma nebo více pevnými disky. Existuje více typů RAIDu, které se liší odolností proti výpadku jednoho nebo více disků, kapacitou či například výkonem.
 • RAID 0
  Řešení bez redundance, data jsou umisťována střídavě po všech discích z pole.
 • RAID 1
  Zrcadlení, díky kterému se veškerá data zrcadlí na všechny disky z pole. Tím je garantována záloha v případě poruchy nebo výpadku jednoho z disků.
 • RAM
  Operační paměť počítače se označuje zkratkou RAM (Random Access Memory). Tento typ paměti umožňuje náhodný přístup a slouží pro dočasné uložení zpracovávaných dat a dat spuštěného programu.
 • SLA
  Service Level Agreement je smluvní garance, která přesně definuje předpokládaný rozsah, úroveň a intenzitu služeb poskytovaných zákazníkovi. Definuje oboustranné postihy v případě jeho nedodržení.
 • SMTP
  Internetový protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) slouží k přenosu e-mailů mezi e-mailovými klienty.
 • SoC
  Systém na čipu (anglicky system on chip) je integrovaný obvod. Základním principem je snaha zahrnout různé součásti počítače do jediného čipu.
 • SPLA
  Program Microsoft® Service Provider License Agreement (SPLA) umožňuje naší společnosti licencovat produkty společnosti Microsoft měsíčně za účelem poskytování služeb a hostovaných aplikací jejich koncovým zákazníkům.
 • SSD
  Solid-state drive je nástupcem magnetických pevných disků. Neobsahuje pohyblivé součástky. Mezi hlavní výhody patří mnohem vyšší rychlost a zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození.
 • SSL
  Vrstva bezpečných socketů (anglicky Secure Sockets Layer) je vložena mezi transportní a aplikační vrstvou (např. HTTP). SSL představuje funkční kryptografický protokol a způsob, jak zabezpečit komunikace na internetu.
 • SuperBond
  2 x konektivita pro každý server. V případě poruchy síťové karty serveru nebude realizován výpadek služby. Pro každý server dostanete 2 x přípojku do internetu - jednu hlavní a druhou záložní. SuperBond je zapotřebí donastavit i na úrovni serveru.
 • U
  Z anglického unit se začalo používat označení U pro velikost jednotky v kolokačním stojanu. Moderní servery jsou vyráběny ve verzích 1U, 2U apod.
 • Uplink
  Česky přípojka. Jedná se o kabel, který přivádí k serveru připojení k síti internet.
 • Virtuální server
  Fyzický server lze pomocí programů pro virtualizaci rozdělit na několik virtuálních. Na jednom fyzickém serveru poté funguje určitý počet serverů virtuálních.
 • VPS
  Virtuální privátní server, který je zprovozněn na fyzickém počítači v datovém centru. Výkon tohoto počítače zpravidla využívají i další virtuální servery.
 • WordPress
  Open source software a nejoblíbenější redakční systém na světě. Slouží pro jednoduché vytvářní a správu webových stránek, blogů či například e-shopů.
 • Xen
  Je software, který umožňuje připravit na serveru virtuální prostředí.